คาถาบูชาพระแม่โพสพ

ตั้งนะโม ๓ จบ โพสะวะโภชะนัง อุตตะมะลาภัง มัยหัง สัพพะสิทธิหิตัง โหตุ (๓ จบ)

Read more...