คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

นาสังสีโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะฏิจฉามิ คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน – ฤๅษีลิงดำ) ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ตั้งนะโม 3 จบ ให้สวดพระคาถา 9 จบ เช้าค่ำ

Read more...

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน

ตั้งนะโม ๓ จบ พรหมา จะ มหาเทวา สัพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดเป่าอุปสรรคนานาทั้งปวง) พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาลา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน) มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาขอลาภไม่ให้ขาด) มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน) พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิริทะโย วิระโคนา ยัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานิมานะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาปัจเจกพระพุทธเจ้า) สัมปะติจฉามิ (คาถาขอเร่งรัดโชคลาภให้ได้ดั่งใจนึกโดยเร็ว) สวด 9 จบ ทุกคาถาพร้อมกันทั้ง 9 จบทุกวัน เงินทองโชคลาภจะเพิ่มพูนยิ่ง ขึ้นไป

Read more...