พระคาถาอิติปิโส 8 ทิศ

คาถายันต์เกราะเพ็ชร สมเด็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์

ตั้งนะโม ๓ จบ

๑. อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
บทนี้ชื่อ กระทู้ ๗ แบก ประจำอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

๒. ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง
บทนี้ชื่อว่า ฝนแสนห่า ประจำอยู่ทิศอาคเณย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

๓. ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท
บทนี้ชื่อ นารายณ์เกลื่อนสมุทร ประจำอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้)

๔. โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
บทนี้ชื่อ นารายณ์ถอดจักร์ ประจำอยู่ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)

๕. ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
บทนี้ชื่อ นารายณ์ขว้างจักร์ตรึงไตรภพ ประจำอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)

๖. คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ
บทนี้ชื่อ นารายณ์พลิกแผ่นดิน ประจำอยู่ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

๗. วา โธ โน อะ มะ มะ วา
บทนี้ชื่อ ตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ ประจำอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ)

๘. อา วิช สุ นุต สา นุส ติ
บทนี้ชื่อ นารายณ์แปลงรูป ประจำอยู่ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

มีพุทธานุภาพหลายด้าน โดยเฉพาะอยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาดและคุ้มครองป้องกันภัย