พระคาถานวโลกุตระ 9 ประการ

อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ พะ

คาถานวโลกุตระ 9 ประการนี้ ใช้เสกน้ำล้างหน้า หรือเสกแป้งผัดหน้าเข้าหาผู้ใหญ่ มีเมตตามหานิยมเป็นอันดี หรือจะเดินทางไปในทิศใดๆ
ให้ใช้พระคาถานวโลกุตระ 9 ประการ บทนี้ภาวนาตลอดไป ภัยจะไม่มี ป้องกันและแคล้วคลาดเขี้ยวงาทุกชนิด ศัตรูที่ร้าย ๆ ก็จะกลายเป็นมิตรไมตรีด้วยความเมตตาปราณี