บทสวดอิติปิโสเท่าอายุ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวดอิติปิโสเท่าอายุ แล้วสวดเพิ่มไปอีก 1 จบ เช่นอายุ 30 ให้สวด 31 จบ