ต้องทำอย่างไรในวันเปลี่ยนชื่อ

ตักบาตรวันแรก (ก่อนเปลี่ยนชื่อ 1 วัน)

ตักบาตร (กรวดน้ำ) แล้วอธิษฐานให้กับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยปกป้องคุ้มครองตัวเรา
ขอจงมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ และแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวร และบอกกล่าวขอขอบคุณ(ชื่อเก่า……..)
ที่เคยได้ใช้มาจนกระทั้งถึงวันนี้ และบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอคืนชื่อเก่า…..กลับสู่สวรรค์ ขอผลบุญในการตักบาตรครั้งนี้จงเป็นผลอโหสิกรรมซึ่งกันและกันกับเจ้ากรรมนายเวร ของข้าพเจ้า ทุกภพทุกชาติ จงหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกัน ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ

ตักบาตรครั้งที่ 2 (วันเปลี่ยนชื่อ)

ตักบาตรตอนเช้าเหมือนเดิม แล้วอธิษฐานให้กับเทวาที่รักษาตัวเราทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นบาดาล ถึงพระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี ทวยเทพเทวาทุก ๆ พระองค์ จงมาปกปักดูแลรักษา จงมาอวยพร จงโปรดรับรู้อนุโมทนา กับการเปลี่ยนชื่อใหม่ของข้าพเจ้า (บอกชื่อใหม่ ……..)ในครั้งนี้ด้วยเทอญ…..สาธุ สาธุ สาธุ จากนั้นจึงไปเปลี่ยนชื่อใหม่ ตามวันเวลาที่กำหนด
และในวันเดียวกัน เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้ว ให้จุดธูป 16 บอก ปักกลางแจ้ง นอกชายคาหันหน้าเข้าบ้าน ถือบัตรประชาชนพร้อมกับพนมมือบอกชื่อใหม่ เลขที่บัตรประชาน 13 หลัก และเลขที่บ้านที่อยู่ ตำบล… อำเภอ…จังหวัด… แล้วอธิษฐานขอสิ่งดีดี ขอให้ มั่ง มี ศรี สุข ขอให้หล่อ ขอให้สวย ขอให้รวยแบบไม่มีเหตุผล ขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอพรพระจงคลุ้มครอง ขอพรจากเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ จงโปรด มารับรู้และอนุโมทนา กับการเปลี่ยนชื่อใหม่ ของข้าพเจ้า นี้ด้วยเทอญ….สาธุ สาธุ สาธุ

ตักบาตรครั้งที่ 3 หลังจากเปลี่ยนชื่อครบแล้ว 1 เดือน
ให้ตักบาตรหรือถวายอาหารเพลพระ อีก 1 ครั้ง (สมมุติคนที่เปลี่ยนวันที่ 5 มกราคม พอถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ก็ให้ตักบาตร ครบรอบ 1 เดือนอีก 1 ครั้ง เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการยืนยันในความเป็นชื่อใหม่ของเรา (ครั้งที่ 3 ใครจะทำตามหรือไม่ทำก็ได้ แต่ถ้าทำได้ก็เป็นผลดีแก่ตนเองค่ะ)