คาถาไหว้พระธรณี

ตัสสา เกสีสะโต ยะถาคังคา โสตัง ปะวัตตันติ มาเรเสนา
อาสักโกนโต ปะลายิงสู ปะระมิตานุภาเวนะ มาระเสนา
ปะราชิตา ทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติ อะเสสะโต