คาถาโภคทรัพย์

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวะตาปิ
นิปัตเตยยัง มหาเตชัง พะเล เนเน
เตเช ชะยะตุ ชะยะมังคะลังฯ

สวด 9 จบ พระคาถานี้มีคุณวิเศษจะบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์ด้วยสมบัติ มั่งมีด้วยลาภยศ และทรัพย์สินเงินทอง