คาถาแคล้วคลาด 3

นะโม ๓ จบ
โอมพญาฝนให้หลีกกู โอมพญาฟ้าให้อยู่ในกำลังตนกู
มีพระสังข์แวดล้อม สองอ้อมปู่เฒ่าเวียงเหล็ก ทางนี้กูซิล่อง
ป่องนี้กูซิไป โอมนะโมพุทธายะ สวาหะ

ก่อนจะไปที่ใด ๆ เสกคาถาบทนี้แคล้วคลาดจากอันตรายแล