คาถาแคล้วคลาด 2

นะโม ๓ จบ
สัทธัง ธะนุง อากัฑมิตุง ทัตตะวา วิสัชเชตุง นาทาสิ ฯ

สวดภาวนา 9 จบ ก่อนออกจากบ้านหรือขณะเดินทาง เพื่อพ้นภยันตรายที่คาดไม่ถึง