คาถาแคล้วคลาด 1

พุทธา อะนุนามะริยา สุขังเขยเย
พุทธา อะนินาสุหะลา ลิสังเขยเย
พุทธา ริโยเคมะกุลัก ขะกัปปะเก
วันทา มิเตสุระนะรัก กะเมสะเม

ให้ท่องคาถานี้ 3 จบเวลาต้องการให้แคล้วคลาด ในสิ่งใดๆที่อาจเป็นอันตราย หรือเสี่ยง เช่นก่อนเดินทางไกล หรือขึ้นเครื่องบิน