คาถาแก้ศัตรู

พุทธัง บังจักขุ ปะติลิยะติสูญญัง
จิตตะวิภัตติ สังชาตัง อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง

ธัมมัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง
จิตตะวิภัตติ สังชาตัง อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง

สังฆัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง
จิตตะวิภัตติ สังชาตัง อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง

ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้าย ให้ท่องคาถากับมือแล้วเอามือนั้นมาแตะที่หน้าผาก ว่ากันว่าจะทำให้รอดพ้นไปได้