คาถาแก้ผีเข้า

นะเคลื่อน โมคลาย พุทหาย ธาแก้ ยะสูญหายบัดนี้ ฯ

ถ้าภาวนากลับ(ย้อนกลับ) จะขับไล่ผีออก