คาถาเสริมทรัพย์

ตั้งนะโม ๓ จบ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมานะ พุทธัสสะ สะวาโหม.

ใช้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ ตื่นตอนเช้า 3 จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว 1 จบ แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยและพระปัจเจกโพธิอย่าได้เว้น นอกนั้นว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้นจะบังเกิดโชคลาภมากมาย สวดไว้เป็นประจำ จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต หรือสวด 3, 5, 7, 9 จบ ก่อนนอน ตื่นนอน จบข้าวใส่บาตร
หลวงพ่อปาน
วัดบางโคนม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา