คาถาเสกสีผึ้งทาปาก

ทาริมฝีปาก ใครพบและใครเห็น เธอหรือเขาจักเอ็นดูแลรักเราแล พุทธคุณ…ท่านว่า เป็นเลิศมหาเสน่ห์ดีนักแล สีผึ้งปลุกเสกอาคมบทเมตตามหาเสน่ห์ ที่ทำถูกต้องตามพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ท่านว่า จักขลังและเปี่ยมด้วยพลังอิทธิฤทธิ์ ถ้าจะให้สีผึ้งมีมนตร์เสน่ห์แก่เพศตรงข้าม ต้องใช้รังผึ้งป่าแท้เท่านั้นมาหุงเป็นสีผึ้งแล้วนำไปประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ในพระอุโบสถหรือในป่าช้า 9 วัน 9 คืน ในคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง คืนเดือนมืดข้างแรม ถึงจะได้สีผึ้งแท้ที่เปี่ยมด้วยพลังเมตตามหาเสน่ห์ยิ่ง ปลุกเสกด้วยพระคาถาบทนี้

รานะปิยังมะมะ ปุริสานัง ปิยังมะมะ อิตถีนัง ปิยังมะมะ ปัณทิตานัง ปิยังมะมะ

ขุนนางใช้นิ้วกลางทา สตรีให้ใช้นิ้วนางทา ท้าวพระยาให้ใช้นิ้วชี้ทา จักมีเสน่ห์นักแล พระคาถาสีผึ้งทาปาก
หรือปลุกเสกสีผึ้งทาปากเป็นเสน่ห์ดีนักแล จักเจรจากับผู้ใด จักมีใจเอ็นดู หรือพูดกับสตรีใดจักมีใจรักใคร่เรา
หากกับหญิงหรือชายได้กันเป็นสามีภรรยา ให้บริกรรมเสกด้วยพระคาถาบทนี้จักรักกันและอยู่กินกันชั่วนิจนิรันดร

อะเสทาปะราชิตานิ ทะสังปะลายันติ อะเสสะโต

บริกรรมให้ครบ 16 คาบ คนโบราณท่านว่า จักเกิดผลดีเป็นเลิศ ด้านเมตตามหาเสน่ห์ยิ่ง