คาถาเสกมงคล

อินะสันโธ กะ ขะ นะ สะ ตะ นะ ฯ

ให้เอาด้ายสายสิญจน์มา 7 เส้น เสกพระคาถาเสกมงคล 7 คาบ แล้วคาดศีรษะไปขึ้นชก คู่ต่อสู้ชกไม่ถูก