คาถาเสกป้องกันตัว

นะโมพุทธายะ โมพุทธายะนะ พุทธายะนะโม ธายะนะโมพุท ยะนะโมพุทธา อาราธนานัง นะวันทนานัง ปุเชมิพุทธัง อะภิชะยันติ

ใช้เสกป้องกันภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตราวุธ หรือเครื่องรางของที่บูชา หรือเลี้ยงไว้ มิให้เข้าตัวได้ และกันคุณไสยต่างๆ ได้ร้อยแปด