คาถาเสกน้ำล้างหน้า

พระพุทธล้างหน้า พระธรรมล้างโศก พระสงฆ์เพิ่มสุข ยาตรามาดี สวัสดีมีชัย อิติปิโสภะคะวา

เมื่อตักน้ำล้างหน้าให้ผินหน้าไปทางทิศตะวันออก เอานิ้งชีข้างขวาเขียน “มะอะอุ” ลงในน้ำล้างหน้า พร้อมกับบริกรรมพระพุทธมนต์ มะอะอุ พ่นใส่น้ำ 3 จบ จึงอธิฐาน และสวดบทพระพุทธมนต์ แล้วล้างหน้าและประพรมตบท้ายทอย 3 ครั้งเจริญสุขยิ่ง