คาถาเสกขี้ผึ้ง

มทุจิตตัง สุวามุปขัง
ทิตสวานิมามัง ปิยังมะมะ
เมตตา ชิวหายะมะ ทุรัง
ทะตวาจาจัง สุตทังสุตตะวา
สัพเพชะนาพะ หุชะนาอิตถีชะนา
สัมมะนุนะ พรามมะนา นุนะ
ปะสังสันติ

ใช้ภาวนากับขี้ผึ้งหรือลิปสติก จะทำให้คนรักเชื่อฟัง