คาถาเสกของให้หญิงกิน

โอม อิตถี สิวลี โมคัลลานัง จะสารี ปุตโต อะนันทะมาโน มะหาเถระวันโต
จิตติ จิตตัง พามามะมัง หลงรักแทบคลั่ง หากมิได้เห็นหน้ากู ร้อนหัวร้อนหู ร้อนอกร้อนใจ
มาพบกูให้จงได้ ร้อนเหมือนไฟเข้าไปจี้ อิตถี พามามะ สวาหะจิต

คาถาเสกของให้หญิงกิน บทนี้ ชายเสกให้หญิงกิน หรือหญิงจะเสกให้ชายกินก็ได้ทั้งนั้น ฝ่ายตรงข้ามเมื่อกินของนี้แล้ว จะหลงจะรักเรา ถึงกับเพื่ออยากจะพบด้วยความเสน่ห์หา