คาถาเรียกกุมารทอง รักยม

เอหิกุมาโร เอหิกุมารี เอหิรักยม เอหิพรายทอง
ปิยังมะมะ ปุตตัง วะซายะติ อารักขานะ ปัจจะโย
เจ้ารักเจ้ายม กุมารทอง พรายทอง จงมา จงมา เอหิมะมะ

กุมารทองนั้นก็คือเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่มีวิญญานของเด็กสิงสถิตอยู่ คาถาเรียกกุมารทอง ใช้เมื่ออยากให้กุมารทองช่วยอะไรก็บอกกล่าวไป และเมื่อเวลาที่เราจะไปไหนมาไหน ก็จะต้องเรียกให้เขา(กุมารทอง – รักยม)ไปด้วยกับเราด้วย คาถา เรียกกุมารทอง คาถารักยม นี้ใช้ในขณะที่เราจะกินอะไร หรือเอามาให้เขากิน ก็จะต้องเรียกด้วยคาถานี้เช่นเดียวกัน ถ้ามีศัตรูหรือกำลังเดือดร้อน ก็เรียกให้เขา(กุมารทอง – รักยม)ช่วยด้วย คาถาเรียกกุมารทอง คาถารักยมนี้เหมือนกัน วิธีเลี้ยงกุมารทอง คาถาบูชากุมารทอง