คาถาเมตตา

พระอรหัง สุคโต ภควา นะเมตตาจิต

ให้ใช้เวลาไปติดต่อผู้อื่น เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยก่อนจะออกจากบ้าน ให้นึกใบหน้าของผู้ที่เราจะไปหาก่อน แล้วภาวนาคาถาเมตตา บทนี้ไปด้วย เมื่อไปพบแล้วจะสำเร็จผลตามที่ต้องการ คาถาบทนี้ เป็นของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า