คาถาเมตตา 32 ประการ

นะโมเม ถะรุยะสา โสวะกัม นิโจเร วาหิ พะเนรัง มุเตนัง ยิเทนะ พุทธะ พาลา อิละโข ติงเธ