คาถาเมตตามหาเสน่ห์

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ของหลวงปู่ศุข (วัดปากคลองมะขามเฒ่า)
ตั้งนะโม ๓ จบ
อักโขหะมัสสะมิ โลกัสสะ อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติ
โพธิมะนุปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม อะระหัง ลาโภ พุทโธ ลาภัง นะชาลีติ
นะมะพะทะ สัพเพ ชะนา พหู ชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมาพัง เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ
เอหิ มาเร โส มามา อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ


คาถาเมตตามหาเสน่ห์
ตั้งนะโม ๓ จบ
ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิยะพรหมานะมุตตะโม ปิโยนาคาสุปัณณานัง ปิณินนทรียังนะมามิหัง พุทโธ
ภาวนาด้วยจิตนึก สติครองตรึก อย่าทำให้ใจร้อนรุ่ม สารพัดนะเมตตา อย่าได้อาลัยอาวรณ์ ครูแต่ก่อนเก่าเดิม ที่เคยใช้มนต์บทนี้มา เสกหมากเสกพลูกิน สาธุฯ
มีพุทธคุณ…ทางเมตตามหาเสน่ห์ ให้บริกรรมท่องพระเวทนี้เสกโอมเพี้ยงใส่ลงในแป้งผัดหน้า น้ำหอม ๓ จบ แล้วปะแป้งพรมน้ำหอมให้ทั่วสรรพางค์กาย จักมีเสน่ห์ร้อนแรงแก่เพศตรงข้าม