คาถาเมตตามหานิยม 3

พุทโธ พุทธานัง พุทธลาภัง วิภาสิตัง พุทธะตัง สนุสปัตโต พุทธโปตัง ชิวหาสุวรรณณัง มธุวาจัง ปิยังมะมะ

สำหรับพระคาถาบทนี้ หากท่านใดใช้สมาธิเป็นที่ตั้งแล้วท่องปฏิบัติตามจะได้ผลดี

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค