คาถาเป่าตา

โอมพระแรงจับแสงพระลักษณ์ พระจันทร์ ถือจักร พระลักษณ์ จับตาอิ จงเข้าตาสวาหะ โอมพระเนตรมึงแลมา จักษุยันตาชิวหายันติฯ

พระคาถาบทนี้ให้บริกรรมเอามือป้องหน้าพ่นลมให้เข้าตาเราแล้วเมื่อจะใช้ประสบเนตรก็ให้ภาวนาดังนี้ดีนักแลฯ