คาถาเทียนมหาลาภ

ท่านว่าเสกอาคมบทนี้ ใส่ผู้ใดจะนะจังงังงวยงง พุทธคุณ…แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง ท่านว่าให้ทำเป็นไส้เทียน
ปลุกเสกด้วยพระอาคมเทียนมหาลาภบริกรรมให้ครอบ 108 จบ
จงใช้ของมีคมขูดเอาเทียนเป็นผงทาตัวเถิดจักเป็นนะจังงัง แคล้วคลาดหาค่ามิได้ ให้บริกรรมพระคาถาบทนี้

พุทธังบังจักขุ ธัมมังบังจักขุ สังฆังบังจักขุ
พุทธังบังจิตตัง ธัมมังบังจิตตัง สังฆังบังจิตตัง
พุทโธตะโนทัง ธัมมังตะโนบัง สังฆังตะโนทัง
อรหังสุดโตภควา นะปิดตาโนทิเท็พอิ
นะจังงง โมจังงง

พุทละลวย ธาละลวย ยะฆ่ามิตายหายบัดนี้
นะโมพุทธายง ยะธาพุทโมนะ นะจังงง โมจังงง
พุทกำบัง ธาเฝ้าไว้ ยะหายไป

อาคมบทนี้มีความศักดิ์สิทธ์ยิ่ง ผู้ใดมีไว้ติดตัวชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง และจักแคล้วคลาด จากภัยทั้งปวง