คาถาเต่าเรือน

คาถาเต่าเรือน หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง
ตั้งมะโน ๓ จบ
นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง
โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะ อะอุอะ

คาถาพญาเต่าเรือน
นะสังสิโม ภะวะวานาโถ สุสิโม พุทโธภะคะวา

คาถาพญาเต่าเรือน (เต่ากัสโป)
นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ สวด 9 – 12 จบ