คาถาเงาะถอดรูป

พุทโธ รูปงาม เหมือนรูปพระพรหม
พุทธัง มะ รูปงามเหมือนรูปพระอินทร์
พุทธะสัง รูปงามเหมือนโฉมพระนารายณ์
จะแปลง ลงมา เหมือนเทวดาสวาหะ
อวิสุนุสสานุสสติ ติวาปิภะ ฯลฯ

ภาวนาคาถาเงาะถอดรูป ก่อนออกจากบ้าน ทำให้ผู้หญิงหลงใหล