คาถาอุดปืน

นะ บังดิน โม บังไฟ พุท บังลูก ธา มิให้ออก ยะ ปิดปาก กระบอก อะนุตตะรัง ฆะเฏสิ กิงการะณัง อะระหังปิตตัง วิกรึง คะเรมิฯ

สวด 1 จบ เสกเป่าลมออกไป จะปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตราย อาวุธปืนผาหน้าไม้ของศัตรูจะด้านจะตันมิอาจทำร้ายเราได้เลย