คาถาอินหลงไหลจันทร์

นะอิฏฐีนะ พันทะมะทะโว โสมานะ กะริฐาโท โอม อิทถี อีหรือไอ้…. (ชื่อ) จงมา ร้อนใจทนอยู่มิได้ มาหลงรักกูคนเดียว
เอหิชัยยะ เอหิพะหูชะนา เอหิจงมา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ