คาถาอิติปิโสถอยหลัง

ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ สา มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ชา วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง ระ อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิฯ
สวด 1 จบ พระคาถาบทนี้ศักดิ์สิทธิ มีคุณวิเศษดลให้แคล้วคลาด ปลอดภัย จากทั้งอันตรายและเคราะห์ร้ายต่างๆ มิว่าไปแห่งไหนจะมีคนเมตตารักใคร่สืบไป

หัวใจพระอิติปิโส อนุโลม
อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ

หัวใจพระอิติปิโส ปฎิโลม
ภะ พุ สะ ปุ โล สุ วิ สัง อะ