คาถาอาราธนาพระเครื่อง

ตั้งนะโม ๓ จบ
พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง
พุธธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม

ให้ว่าคำอาราธนา ๓ ครั้ง

คาถาอาราธนาพระเครื่อง คาถานี้ เมื่อท่านจะนำสร้อยพระหรือพระเครื่องติดตัวไปนอกบ้าน
หรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน หรือถอดสร้อยพระเก็บไว้ก่อนจะนำมาสวมอีกทีต้องกล่าวคำอาราธนาดังกล่าวนี้
เพื่อเชื่อเชิญให้พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ติดตามไปคุ้มครองภยันตรายให้กับตน