คาถาอาราธนาพระสมเด็จ

โตเสนโต วะระธัมเมนะ
โตสัฏฐาเน สิเว วะเร
โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง
โตสะจิตตัง นะมามิหัง

ใช้สวดภาวนา พระสมเด็จขึ้นคอ (ใช้บูชากับพระสมเด็จ ได้ทุกวัด)