คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

พุทธัง อาราธนานัง รักษา
ธัมมัง อารธนานัง รักษา
สังฆัง อาราธนานัง รักษา

ใช้สวดภาวนากับพระเครื่องก่อนออกจากบ้าน พระจะคุ้มครองเป็นสิริมงคลกับตัวเอง