คาถาหัวใจโจร

กันหะ เนหะ

หัวใจโจรนี้ ใช้ได้สารพัดทางอยู่คง เสกเหล้ากินก็ได้ เสกว่านกินก็ดี อยู่คงนักแล