คาถาหัวใจเศรษฐี

อุ อา กะ สะ อา กะ สะ อุ
กะ สะ อุ อา สะ อุ อา กะ

สวด 5 จบ ทุกๆ เช้าก่อนออกจากบ้านทุกวัน บันดาลเงินทองโชคลาภ