คาถาหัวใจอิธะเจ

อิธะคะมะ

คาถาหัวใจอิธะเจนี้ ให้ใช้ในทางเสน่ห์วิเศษนัก เป่าภาวนาเป็นมหาละลวยก็ได้ เสกขี้ผึ้งสีปากเสกแปงผัดหน้าก็ได้ หรือจะใช้เสกของกินก็ได้ พ่นควันบุหรี่ก็ได้ เสกจับมือหญิงมิร้องเลย สตรีรักเป็นเที่ยงแท้อย่างสนเท่ห์เลย