คาถาหัวใจพาหุง

พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ

ให้สวดภาวนา พระคาถาหัวใจพาหุง ทุกวัน วันละ 108 ครั้ง จะประสบแต่ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ตลอดกาลเป็นนิจแลฯ