คาถาหัวใจพระแม่ธรณี

เม กะ มะ อุ

คาถาหัวใจแม่ธรณี ถอดออกมาจากพรหมวิหาร ๔ คือ
เมตตาได้แก่ : เม
กรุณาได้แก่ : กะ
มุทิตาได้แก่ : มะ
อุเบกขาได้แก่ : อุ

พระคาถาหัวใจพระแม่ธรณี นี้ใช้ได้สารพัดทุกประการ ใช้ทางเมตตาดีนัก จะเสกสีผึ้งทาปากก็ได้ เสกแป้งผัดหน้าก็ได้ ภาวนาไว้จะไม่มีใครทำอันตราย