คาถาหัวใจพระสังคหะ

จิ เจ รุ นิ อิ สะ เย นะ วิกรึงคะเร

คาถาหัวใจพระสังคหะ (คาถากรึงคาถา)& คาถานี้ เสกตรึงคาถาอื่นๆซึ่งเราภาวนาไว้แล้วเกรงว่าจะไม่ขลังให้ขลังขึ้น
หรือจะใช้ภาวนา เมื่อตกอยู่ในท่ามกลางภยันตรายก็วิเศษนัก
อยู่ยงคงกระพัน หอก ดาบ เขี้ยว งา อาวุธทั้งปวงใช้ได้ผลจริง ประเสริฐนักแล