คาถาหัวใจพระยาปลาไหลเผือก

วิเวสุเว อะยะเวยยะ เสพุเสวะ เสตะ อะเส

คาถานี้ ท่านให้เสกน้ำลูบตัว เนื้อตัวจะลื่นเหมือนปลาไหล จับตัวไม่อยู่
มัดรัดรึงด้วยโซ่ตรวนเชือกมิอยู่เลย กับทั้งแคล้วคลาด คงทน ต่อหอกดาบ ปืนผาหน้าไม้ สารพัดอาวุธอีกด้วย ประสิทธิ์นักแล