คาถาหัวใจพระธรรม

ทีมะสังอังขุ อาปามะจุปะ สังวิธา ปุกะยะปะ

พระคาถาหัวใจพระธรรม 7 คัมภีร์ พระสูตร์ พระวินัยนี้ ท่านใช้ร่วมกันเสมอตีค่าไว้ควรเมืองใช้ได้ทุกประการ ถ้าจะให้เป็นเสน่ห์ให้เสกหมากกิน 3 ที เป็นที่รักแก่คนทั้งปวงแล เสกแป้งหอมน้ำมันหอมทาตาทาผมก็ได้ ไปเจรจากับใครเป็นเสน่ห์นิยมดีนักแล เสกน้ำมันทาตัวอยู่คงวิเศษนัก ทำน้ำมนต์พ่นแก้พิษต่างๆ แก้ไขก็ได้ ถอนแก้กระทำคุณไสยคุณคนก็ได้ ถ้าจะให้สตรีมาหาให้เขียนชื่อใส่ใบหมากพลูเสก 3 ที เรากินเองอยู่มิได้เลย ถ้ามิมาให้เขียนชื่อใส่กระดาษ เสกด้วยคาถานี้แล้วเอาหินทับไว้อยู่มิได้มากหาเราแล ตามแต่จะใช้เถิด คาถานี้วิเศษนัก