คาถาหัวใจพระฉิมพลี

บทสั้น
นะชาลีติ ชาลีตินะ
ลีตินะชา ตินะชาลี
บทยาว (หัวใจพระฉิมพลีใหญ่)
นะ ชา ลี ติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา สะทา โหนตุ ปิยัง มะมะ สัพเพชะนา
พะหูชะนา สัพเพทิสา สัพเพสะมาคะมา กาละโภชนา วิกาละโภชะนา อาคัจฉันติ ปิยัง มะมะ ฯ

คาถาหัวใจพระฉิมพลี คาถานี้ ใช้เสกแป้งหรือน้ำมันลูบไล้ตามร่างกายหรือใบหน้า
ทำให้คนเห็นคนรัก ใครเห็นใครชม มีเสน่ห์ มหานิยมคาถา หัวใจพระฉิมพะลี วิเศษนักแล
หัวใจพระฉิมพลีใหญ่ สวด 3 จบทุกวันพระ ชีวิตจะหมดทุกข์หมดโศก มีทรัพย์มั่งคั่ง มีลาภ อยู่ดีมีสุข เป็นที่รักของคนทุกแห่งหน
พระคาถานี้ถ้าจะออกไปหาลาภที่ไหนให้ภาวนาเถิดได้ลาภแล ให้หมั่นสวดทุกวันเกิดลาถสักการะอาหารการกินแล