คาถาหัวใจปถมัง

ทุสะมะนิ
พระคาถาหัวใจปถมังบทนี้ ใช้ทางอยู่คงวิเศษนัก ให้ภาวนาถอดเป็น 16 อักขระด้วยกันคือ

ทุสะมะนิ สะมะนิทุ มะนิทุสะ นิทุสะมะ
เสกเหล้ากินก็ได้ เสกน้ำมันทาตัวก็ได้อยู่แกหอกดาบทั้งปวง
เสกมือลูบคมดาบได้และฝอยของเกจิอาจารย์บางท่านว่า ใช้ภาวนาเอามือผ่าไม้กระบอกได้
ไม่เป็นอันตรายเลย ภาวนาไปกันศัตรูทำอันตรายมิได้เลย แม้นเขาล้อมไว้ก็ไปได้
ถ้าจะเดินมิให้เหนื่อย ให้ภาวนา พระคาถาหัวใจปถมังนี้เดินไม่เหนื่อย แล้วเดินได้รวดเร็วจนคนอื่นตามมิทัน
เสก 108 หน ลงกระหม่อมคงทนยิ่งนัก ทางเมตตาก็ใช้ได้ มีฝอยใช้มากมายนักแล