คาถาหัวใจคงคาเดือด

กะขะชะนะ

พระคาถาหัวใจคงคาเดือดนี้ ถ้าจะต่อยมวยให้เสก รากทนดี รากตองแตก ฝนทามือชกมวย ดีนักแล