คาถาหัวใจกาสลัก (แม่หลงลูก)

จะ ภะ กะ สะ

สวด 3 จบ คาถาบทนี้ เสกแป้งผัดหน้า เป็นเมตตามหานิยมดีนักแล