คาถาหว่านทราย

อิมัสมิง ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะตะสะหัสสานิ …
พุทธะชาละปะริกเขตเต… รักขันตุ สุรักขันตุ

คาถาหว่านทราย บทนี้ ใช้สำหรับเสกทราย หว่านรอบบ้าน ป้องกันภูตผี ปีสาจ ดีนักแล