คาถาหลวงพ่อโอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

หลวงพ่อโอภาสี ธนบุรี สวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ หรือ 9 จบ ทุกวันพระ เพื่อขอมงคลโชคลาภให้แก่ชีวิต สามารถป้องกันภัยได้ครอบจักรวาล