คาถาหลวงพ่อแช่ม

พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะเมตตาจิต
พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต
ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
สังฆะบูชา มหาโรคะวะโห
ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ

คาถาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนแล้วท่อง
คาถาหลวงพ่อแช่ม 1, 3, 5, 7, 9 จบ
ซึ่งจะคุ้มครองป้องกันอัตรายต่างๆได้ดีนักแล